Atentie!
Acest site foloseşte cookies! Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Conditii de utilizare

Astazi1618
Ieri3156
Saptamana curenta4774
Luna curenta68100
Total4232478

in momentul acesta sunt 128 vizitatori si nici un membru online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 05.12.2015

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR


    Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene de fond funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor au fost înregistrate 29.816 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 17.998 de dosare.         

    După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar se lucrează în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până la data de 05.12.2015, au fost repartizate consilierilor, spre analiză, dosarele înregistrate până la numărul 24.000.

      În dosarele considerate complete, Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.), compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

        În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

        - calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;

       - calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);

        - dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;

   - amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.      

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001

 
    La data de 05.12.2015, ultimul dosar înregistrat la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor are numărul 60251/CC. Până în prezent au fost soluţionate 16.710 de dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.


    •   În prezent, se află efectiv în analiza consilierilor 5.474 de dosare, pentru care fie s-a purtat corespondenţă cu autorităţile locale/petenţi, fie se va propune C.N.C.I. acordarea de despăgubiri.

Dosarele aflate în analiza consilierilor aparţin următoarelor categorii:  

- 1.777 dosare selectate în mod aleatoriu, respectiv dosarele repartizate în şedinţele C.C.S.D. din anul 2006, precum şi dosarele repartizate până la şedinţa din data de 28.06.2007, inclusiv;

- 1.665 dosare pentru care C.C.S.D. a aprobat cereri de tratare cu prioritate până la şedinţa din data de 23.04.2009, inclusiv;

- 849 dosare transmise A.N.R.P. înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 81/2007, respectiv dosarele de la numărul 1 la numărul 6200. Ultimul dosar repartizat spre analiză este 2698/CC;

- 801 dosare transmise A.N.R.P. după intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 81/2007, respectiv dosarele de la  numărul 37.500 la numărul 43.000. Ultimul dosar repartizat spre analiză este 39478/CC;

- 30 dosare în care există hotărâri judecătoreşti pronunţate în contradictoriu cu Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor şi/sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor;

- 66 dosare prin care instanţele au fixat cuantumul despăgubirilor;

- 286 dosare constituite de către culte şi organizaţii ale minorităţilor naţionale;


Toate cele 5.474 de dosare au fost analizate de consilieri şi, în cazul celor incomplete, se aşteaptă documentele solicitate în termenul de 120 de zile prevăzut de lege.

Dosarele au fost lucrate, în paralel, în mod proporţional, respectând ordinea corespunzătoare fiecărei categorii, în mod proporţional.

•   În afara celor 5.474 de dosare analizate, dintre dosarele repartizate prin hotărâri ale Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor în perioada 2007-2011 se mai află în lucru încă 6.765 de dosare. Aceste dosare aparţin următoarelor categorii:

 
- 2.408 dosare date în lucru în mod aleatoriu (prin tragere la sorţi), în perioada iulie 2007- iulie 2008;

- 2.052 dosare pentru care s-a aprobat tratarea cu prioritate în perioada iunie 2009 - mai 2011 (cazuri speciale);

- 2.305 dosare date în lucru în funcţie de numărul de înregistrare, în baza Deciziei C.C.S.D. nr. 2815/2008, astfel:

           - dosare transmise A.N.R.P. înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 81/2007, respectiv dosarele de la numărul 2968 la numărul 6200;

         - dosare transmise A.N.R.P. după intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 81/2007, respectiv dosarele de la numărul 39.478 la numărul 43.000.

 
    Având în vedere ritmul actual de lucru - minim 700 dosare/lună/toate categoriile, se estimează că dosarele aflate în lucru vor fi soluţionate până cel târziu în luna iunie 2016.       

     La data de 05.12.2015 se află în aşteptare 29.863 de dosare. Repartizarea dosarelor în vederea soluţionării se va face cu respectarea strictă a numărului de înregistrare, după soluţionarea dosarelor care în prezent se află în lucru.

    Reamintim faptul că, potrivit art. 34 alin. 1 al Legii nr.165/2013, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor are obligaţia de a soluţiona în termen de 5 ani toate dosarele aflate la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, la data intrării în vigoare a legii.