Atentie!
Acest site foloseşte cookies! Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Conditii de utilizare

Astazi1588
Ieri3156
Saptamana curenta4744
Luna curenta68070
Total4232448

in momentul acesta sunt 71 vizitatori si nici un membru online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 10.01.2020

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR

 

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislației fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate  33.187 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent  25.649 dosare.  

Alte 2.471 dosare au trecut de etapa analizării și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare.  2.688 dosare au fost returnate de Secretariat autorităților locale, fie înainte de apariția Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentației, fie după apariția Legii nr. 165/2013,  la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură. 

După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar au fost lucrate în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până în prezent au fost analizate toate dosarele înregistrate până la data de 20.09.2018. 

În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii. 

În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele: 

- calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat; 

- calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat); 

- dovada preluării abuzive a imobilului de către stat; 

- amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.    

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001

Până la data de 10.01.2020, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 65.135 dosare, din care 8.209 au fost transmise după data de 10.01.2015. Până în prezent au fost soluţionate 34.407 dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora   s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.

Dintre dosarele nesoluționate, 7.605 dosare au trecut de etapa analizării și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare.

Alte 2.950 dosare sunt în procedură judecătorească, iar C.N.C.I. urmează să emită o decizie după ce instanțele se vor pronunța cu privire la existența și întinderea dreptului de proprietate.

Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepție de la această regulă se soluționează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

- dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013; 

-  dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la calitatea de persoană îndreptăţită; 

- dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului; 

- dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri au fost formulate de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și minorităților naționale din România;

La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între numerele 34001/CC - 40000/CC. 

Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptățite să estimeze perioada în care le va fi analizat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare neanalizate până la numărul 66.541 (ultimul număr alocat unui dosar).

De la dosarul 34001/CC la dosarul 40000/CC: 2.325 dosare;

De la dosarul 40001/CC - la dosarul 50000/CC: 5.359 dosare;

De la dosarul 50001/CC - la dosarul 66541/CC: 11.014 dosare.

Reamintim faptul că în prezent Direcția de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligația să analizeze minim 700 de dosare pe lună.

În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. și dosare pentru care s-au formulat cereri de analizare cu prioritate de către persoanele cărora li s-au recunoscut existența și întinderea dreptului de proprietate prin hotărâri judecătorești și de către persoanele care au făcut dovada că sunt supraviețuitoare ale Holocaustului. 

După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate 5.170 de cereri de analizare cu prioritate. Până în prezent au fost soluționate 3.580 dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 10.01.2020, sunt în analiză alte 1.069 dosare de acest tip, pentru care s-au formulat cereri până la data de 31.10.2019, inclusiv.  

Precizăm că analizarea acestor dosare se face în paralel cu analizarea dosarelor la ordine.