Atentie!
Acest site foloseşte cookies! Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Conditii de utilizare

Astazi3730
Ieri3894
Saptamana curenta11223
Luna curenta52974
Total4217352

in momentul acesta sunt 49 vizitatori si nici un membru online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 09.03.2017

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR

 

            Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislației fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.992 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 20.918 dosare. 

Alte 5.858 dosare au trecut de etapa analizării și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare. 3.200 dosare au fost returnate de Secretariat autorităților locale, fie înainte de apariția Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentației, fie după apariția Legii nr. 165/2013,  la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.  

După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar au fost lucrate în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până în prezent au fost analizate toate dosarele înregistrate până la data de 31.12.2016.

 

          În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.  

             În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

- calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;

- calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);

- dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;

- amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.        

             

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001

 

            Până la data de 09.03.2017, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 61.013 dosare, din care 7.984 au fost transmise după data de 20.05.2013Până în prezent, au fost soluţionate 22.163 dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.          

 

            Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepție de la această regulă se soluționează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

 

- dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;

-  dosarele în care deciziile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate şi întinderea acestuia;

- dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;

 

            Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 și care fuseseră repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pe alte criterii (selecție aleatorie, ”caz special”, dosarele între numărul 40.230 și numărul 43.000) au fost trecute ”în așteptare”, urmând să fie soluționate potrivit numărului de înregistrare.  

          La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între numerele  12001/CC-14000/CC.

          Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptățite să estimeze perioada în care le va fi soluționat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare neanalizate până la numărul 30.000.

De la dosarul 12001/CC - la dosarul 14000/CC: 940 dosare; 

De la dosarul 14001/CC - la dosarul 20000/CC:  2.534 dosare; 

De la dosarul 20001/CC - la dosarul 30000/CC: 5.635 dosare;

     Reamintim faptul că în prezent Direcția de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligația să analizeze minim 700 de dosare pe lună. 

 

     În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. și dosare pentru care s-au formulat cereri de tratare cu prioritate, motivat de existența unor hotărâri judecătorești prin care instanțele au stabilit existența și întinderea dreptului la proprietate, precum și calitatea de persoane îndreptățite.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate 2.500 de cereri de tratare cu prioritate. Până în prezent au fost soluționate 597 dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 09.03.2017, sunt în analiză alte 523 dosare de acest tip, pentru care s-au formulat cereri până la data de 01.09.2016.

Precizăm că analizarea acestor dosare se face de către un serviciu creat special în acest scop, în paralel cu analizarea dosarelor la ordine.