Atentie!
Acest site foloseşte cookies! Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Conditii de utilizare

Astazi3494
Ieri3894
Saptamana curenta10987
Luna curenta52738
Total4217116

in momentul acesta sunt 222 vizitatori si nici un membru online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 03.06.2016

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR

 

            Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislației fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.851 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 18.961 de dosare. Alte 3.908 de dosare au trecut de etapa analizării și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare.  3.200 de dosare au fost returnate de Secretariat autorităților locale, fie înainte de apariția Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentației, fie după apariția Legii nr. 165/2013,  la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.  

            După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar se lucrează în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până la data de 03.06.2016, au fost repartizate consilierilor, spre analiză,  dosarele înregistrate până la numărul 27.500.

 

             În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.  

              În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

- calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;

- calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);

- dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;

- amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.        

             

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001

 

            Până la data de 03.06.2016, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 59.756* de dosare. Până în prezent au fost soluţionate 18.915 de dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.

 

            * Față de raportările anterioare, au fost eliminate  cele 1.356 de poziții, care nu există decât sub formă de număr în registrul de dosare.

 

            Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepție de la această regulă se soluționează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

 

- dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;

-  dosarele în care deciziile entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor au fost emise în executarea unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, prin care s-a constatat dreptul de proprietate şi întinderea acestuia;

- dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;

 

            Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 și care fuseseră repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pe alte criterii (selecție aleatorie, ”caz special”, dosarele între numărul 40.230 și numărul 43.000) au fost trecute ”în așteptare”, urmând să fie soluționate potrivit numărului de înregistrare.  

          La această dată se află în analiza consilierilor dosarele între numerele 3491/CC - 4700/CC.

          Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptățite să estimeze perioada în care le va fi soluționat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare încă nesoluționate până la numărul 20.000.

 

De la dosarul 3491/CC - la dosarul 4700/CC: 700 dosare nesoluționate;

De la dosarul 4701/CC - la dosarul 5000/CC: 138 dosare nesoluționate;

De la dosarul 5001/CC - la dosarul 6000/CC: 536 dosare nesoluționate;

De la dosarul 6001/CC - la dosarul 7000/CC: 600 dosare nesoluționate;

De la dosarul 7001/CC - la dosarul 8000/CC: 614 dosare nesoluționate;

De la dosarul 8001/CC - la dosarul 9000/CC: 532 dosare nesoluționate;

De la dosarul 9001/CC - la dosarul 10.000/CC: 631 dosare nesoluționate;

 

De la dosarul 10.001/CC - la dosarul 15.000/CC: 2.657 dosare nesoluționate;

De la dosarul 15.001/CC - la dosarul 20.000/CC: 2.894 dosare nesoluționate;

 

            Reamintim faptul că, în prezent, Direcția de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligația să analizeze minim 700 de dosare pe lună.