Atentie!
Acest site foloseşte cookies! Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Conditii de utilizare

Astazi1553
Ieri3156
Saptamana curenta4709
Luna curenta68035
Total4232413

in momentul acesta sunt 96 vizitatori si nici un membru online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 02.05.2016

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR


    Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislației fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 29.822 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 18.769 de dosare. Alte 4.100 de dosare au trecut de etapa analizării și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare. 3.200 de dosare au fost returnate de Secretariat autorităților locale, fie înainte de apariția Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentației, fie după apariția Legii nr. 165/2013, la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

    După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar se lucrează în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până la data de 02.05.2016, au fost repartizate consilierilor, spre analiză, dosarele înregistrate până la numărul 27.000. 

      În dosarele considerate complete, Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.), compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

        În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

        - calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;

       - calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);

        - dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;

   - amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.      

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001

 
    Până la data de 02.05.2016, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 59.671 de dosare*. Până în prezent au fost soluţionate 18.638 de dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.

*Față de raportările anterioare, au fost eliminate 1.356 de numere de înregistrare care nu corespund unor dosare de despăgubire.


    •   În prezent, se află efectiv în analiza consilierilor 6.969 de dosare, pentru care fie s-a purtat/se va purta corespondenţă cu autorităţile locale/petenţi, fie se va propune C.N.C.I. acordarea de despăgubiri.

Dosarele aflate în analiza consilierilor aparţin următoarelor categorii:  

- 2.414 dosare selectate în mod aleatoriu, respectiv dosarele repartizate în şedinţele C.C.S.D. până la ședința din 28.05.2008, inclusiv;

2.087 dosare pentru care C.C.S.D. a aprobat cereri de tratare cu prioritate până la şedinţa din data de 29.01.2010, inclusiv;

1.113 dosare transmise A.N.R.P. înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 81/2007, respectiv dosarele de la numărul 1 la numărul 6200. Ultimul dosar repartizat spre analiză este 3700/CC;

1.032 dosare transmise A.N.R.P. după intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 81/2007, respectiv dosarele de la  numărul 37.500 la numărul 43.000. Ultimul dosar repartizat spre analiză este 40526/CC;

- 23 dosare în care există hotărâri judecătoreşti pronunţate în contradictoriu cu Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor şi/sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor;

50 dosare prin care instanţele au fixat cuantumul despăgubirilor;

250 dosare constituite de către culte şi organizaţii ale minorităţilor naţionale;


Majoritatea dosarelor au fost deja analizate de consilieri şi, în cazul celor incomplete, se aşteaptă documentele solicitate în termenul de 120 de zile prevăzut de lege.

Dosarele au fost lucrate, în paralel, în mod proporţional, respectând ordinea corespunzătoare fiecărei categorii, în mod proporţional.

•   În afara celor 6.969 de dosare aflate efectiv în analiză, dintre dosarele repartizate prin hotărâri ale Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor se mai află în lucru încă 4.001 de dosare. Aceste dosare aparţin următoarelor categorii:

 
- 1.420 dosare date în lucru în mod aleatoriu (prin tragere la sorţi), în perioada mai 2008- iulie 2008;

1.204 dosare pentru care s-a aprobat tratarea cu prioritate în perioada februarie 2010 - mai 2011 (cazuri speciale);

1.377 dosare date în lucru în funcţie de numărul de înregistrare, în baza Deciziei C.C.S.D. nr. 2815/2008, astfel:

         - dosare transmise A.N.R.P. înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 81/2007, respectiv dosarele de la numărul 3701 la numărul 6200;

        - dosare transmise A.N.R.P. după intrarea în vigoare a Ordonanţei nr. 81/2007, respectiv dosarele de la numărul 40527 la numărul 43.000.     

     La data de 02.05.2016 se află în aşteptare 30.095 de dosare. Repartizarea dosarelor în vederea soluţionării se va face cu respectarea strictă a numărului de înregistrare, după soluţionarea dosarelor care în prezent se află în lucru.

    Reamintim faptul că, potrivit art. 34 alin. 1 al Legii nr.165/2013, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor are obligaţia de a soluţiona în termen de 5 ani toate dosarele aflate la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, la data intrării în vigoare a legii.